Tập thể lớp Đệ Nhị B3 (68-69)

> From Left to Right >

Front row:
Nguyen Ngoc Thanh, Vu Duc Loc, Kieu Van Nam, Nguyen Quoc Vu, Nguyen Manh Hoan, Nguyen Van Dung, Hoang Trung Hieu, Nguyen Duy Nam, Pham Nam Huong, Ngo Hoang Hong, Pham Xuan An, Tran Cong Minh (Minh Con)

2nd row:
Nguyen Tranh Thi, Vu Hai, Pham Duc Thang, Dao Manh Quynh, Nguyen Hoang Hu*ng, Nguyen Ngoc Thong, Nguyen Duy Quang, Le Vinh Long, Cao Van Thi, Nguyen Duc Hai, Tran Van Hung, Dang Hang Minh

3rd row:
Nguyen Hieu Liem, Nguyen Hoang Phuoc, Nguyen Tuan Cuong, Nguyen Dinh Tuan, Nguyen Cuong Quyet, Do Duc Thong, Nguyen Xuan Huy, Bui Quang Binh, Nguyen Ngoc Kim Son, Doan Tung Son, Do Van Chien

4th row:
Nguyen Dinh Phac, Luu Tien Hung, Lam Van Diep, Nguyen Anh Dung, Le Phuoc Dang, Bui Ngoc Lan, Nguyen Long Dinh, Vuong Dinh Long, Nguyen Van Dinh, Dinh Ngoc Tien

Back row:
Nguyen Tien Phung, Vu Ke Su, Hoang Xuan Giam

Absent:
Nguyen Ngoc Huynh, Nguyen Tu Lang, Nguyen Khac Chieu, Pham Tuan Son

Note:
Total of 53 students in the class - DeNhi B3 (68-69)