Video Clip Đám Cưới Thiên Phúc - Minh Thư ngày 04.01.2009
Nhấp vào link bên dưới để xem Video Clip.
Thiên Phúc - Minh Thư 04.01.2009