Giáo Sư Nguyễn Văn Nhì qua đời

PHÂN ƯU  

 

Chúng tôi  vô cùng xúc động khi hay tin   

 

Giáo Sư    Nguyễn Văn Nhì   

 

(Bút hiệu  Nhị Nguyên)   

 

Nguyên Giáo Sư & Nguyên Tổng Giám Thị  

 

Trường Trung Học Chu Văn An Sài Gòn

đã từ trần tại Harrisburg, Pennsylvania (Hoa Kỳ) ngày 15 tháng 5  năm 2008 nhằm ngày 11 tháng 4 năm Mậu Tý,  hưởng thọ 75 tuổi 

Xin thành thật chia buồn cùng Phu nhân Giáo Sư Nguyễn Văn Nhì, Anh Chị Nguyễn Long Đỉnh (CVA63-70) và Tang Quyến

Cầu nguyện cho linh hồn Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Nhì sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng 


Cựu Học Sinh lớp A2-B3 (Niên Khoá 63-70) Trường Chu Văn An Sài Gòn