Cụ bà Phạm Thị Tượng, thân mẫu của bạn Nguyễn Hoàng Phước vừa qua đời

Tin buồn:
Cụ bà Phạm Thị Tượng, thân mẫu của bạn Nguyễn Hoàng Phước vừa qua đời tại Việt Nam ngày 22.11.2008, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ an táng sẽ được tổ chức tại quê nhà (Gò Đen / Long An) vào thứ tư 26.11.2008