Tin buồn:thân mẫu của anh Vũ Hải qua đời

Nhận được tin buồn: Cụ Bà Quả Phụ Vũ Văn Tiêu (Nhũ danh Tạ Thị Nhớn, Pháp danh Diệu Bình) thân mẫu của anh Vũ Hải đã từ trần tại California ngày 26.5.2009 hưởng thọ 91 tuổi.
Bạn bè CVA lớp A2/B3 niên khóa 1963-1970 xin thành thật chia buồn với anh Vũ Hải cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.