Tin buồn: Giáo Sư Lê Văn Lâm vừa qua đời

Nhận được tin buồn

Giáo Sư Lê Văn Lâm

 

đã thất lộc tại San José, California , Hoa Kỳ  ngày 27 tháng 12 năm 2009

(nhằm ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Sửu)

Hưởng thọ 87 tuổi

Xin chia buồn cùng  toàn thể Tang Quyến Giáo Sư Lê Văn Lâm

Nguyện cầu  Hương Linh Giáo Sư Lê Văn Lâm sớm được tiêu diêu  Miền Cực Lạc.

  Cựu học sinh lớp B3 (Niên Khóa 1963-1970) 

 

 

Thành kính phân ưu