Hình ảnh hai bạn Nguyễn Long Đỉnh và Hoàng Trung Hiếu
Lễ cầu siêu cho thân phụ bạn Đỗ Đức Thông tại chùa Bửu Đà
CVA_SEPT_2007_ALBUM
Lễ bốc mộ cho thân phụ bạn Đỗ Đức Thông tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa
CVA_Mar_07_ALBUM
Lễ tang thân phụ anh Vũ Công Hải
Họp mặt tại Vũng Tàu 2006
Giỗ thân phụ anh Cao Văn Thi (Tiếp theo)
Giỗ thân phụ anh Cao Văn Thi
CVA_APR_07_ALBUM
CVA_APR_06_ALBUM
Album tất niên năm 2006
CVA_JAN_2006_ALBUM
GiangSinh2005_ALBUM