Chúc Tết thầy + Tất niên 3.3.2013 (23 Tết)
Họp mặt tất niên + thăm thầy 16.01.2012
Thăm nhà bác Nguyện 9.9.11
Họp mặt với bạn Nguyễn Ngọc Thông 14.8.2011
Chúc Tết các Thầy + Tất niên 2010 (07.02.2010)
Họp mặt đầu tháng 1/2010
Họp mặt đầu tháng 10 + 11 và thăm bạn Nguyễn Xuân An tại bệnh viện Gia Định (01.11.2009)
Họp mặt đầu tháng 8/2009
Họp mặt tại quán Hai Lúa (12.02.2009)
Họp mặt tân niên 2009
Chúc Tết các Thầy và Tất Niên 2009 (23 tháng Chạp Mậu Tý)
Họp mặt đầu tháng 1/2009
Họp mặt với thầy HOÀNG MINH HÙNG tại quán Cây Tre 23.11.2008
Họp mặt đầu tháng 9/2008 và tân gia nhà Nguyễn Tuấn Cường
Họp mặt Nguyễn Ngọc Thông + Hoàng Trung Hiếu + Nguyễn Long Đỉnh
Gặp mặt thầy Phạm Biển Thước 26.02.2008
Chúc Tết các Thầy (Mậu Tý 2008)
Tất niên Đinh Hợi 30.1.2008
Đám cưới Trúc và Đẩu (con gái của bạn Lê Công Hải)
Gặp mặt Thầy Hoàng Minh Hùng
Gặp mặt Đỗ Hiếu Liêm và Đỗ Đức Thông tại Sài Gòn
Họp mặt đầu tháng 03/2006 với Nguyễn Khắc Chiều
Họp mặt Cường Quyết
Họp măt Phạm Tuấn Sơn