Cúng 49 ngày cho bạn Lê Vĩnh Long ở chùa Xá Lợi 27.05.2012
Lễ tang cho bạn Lê Vĩnh Long tại California 15.04.12
Lễ cầu siêu cho bạn Lê Vĩnh Long tại chùa Đức Quang ngày 15.04.12
Giỗ 49 ngày thân mẫu bạn Vũ Ngọc Lâm và họp mặt đầu tháng 8/2011 tại nhà Lâm
Lễ viếng nhạc mẫu bạn Nhữ Thế Tuyền ngày 16.07.2010
Giỗ mãn tang thân phụ bạn Vũ Công Hải 25.11.2009
Đám tang bạn Nguyễn Xuân An tại LONG AN ngày 16.11.2009
Lễ cầu siêu 49 cho thân mẫu anh Nguyễn Văn Nguyện tại chùa AN HÒA ngày 4.4.2009
Lễ viếng thân mẫu bạn Nguyễn Hoàng Phước 25.11.2008 tại GÒ ĐEN/LONG AN
Lễ tang Mẹ Đỗ Hiếu Liêm