Đám cưới Thanh Lâm - Ngọc Trâm (con gái anh Nguyễn Văn Nguyện)
Đám cưới con gái bạn Nguyễn Ngọc Thanh (30/12/2012)
Đám cưới con bạn Nguyễn Quốc Vũ 15.11.2011 tại Tân Lạc Viên
Đám cưới Thủy Hương (con gái bạn Nguyễn Tuấn Cường) tại GALA ROYALE 1.1.2011
Đám cưới Huyền Trang + Thế Anh (Con trai bạn Nguyễn Tiến Phụng) 04 April 2010
Đám cưới con gái bạn Vũ Công Hải tại SAIGON STAR HOTEL 13.12.2009
Đám cưới con trai bạn Nguyễn Ngọc Thanh (4.1.2009) tại trường trung học LAM SƠN, Q6