Chúc Tết Thầy Lê Văn Lâm vào 29 Tết (Giao thừa)
Tổng cộng: 9 hình
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn
Xem hình lớn